Modern hőszigetelő üveg

Modern hőszigetelő üveg, számos funkcióval

SG ClimaGuard Premium

SG ClimaGuard Premium_page001SG ClimaGuard Premium_page002

SG ClimaGuard Solar

SG ClimaGuard Solar_page001SG ClimaGuard Solar_page002

SG Lami Glass hanggátló

sglamiglass2sglamiglass

A nagyon hatékony hőszigetelés napjainkban elengedhetetlen alkotóeleme az energiatakarékos és a környezetre figyelő építészetnek.

A modern technológiának köszönhetően az üveg ma már minden olyan lényeges igényt képes kielégíteni, amelyekre egy építkezés kapcsán szűkség lehet:

 1. Hővédelem a téli időszakban: Low-E bevonatok
 2. Napvédelem a nyári időszakban: napvédő és multifunkciós üvegek
 3. Zajvédelem: hanggátló üvegek
 4. Személy és vagyonvédelem: biztonsági üvegszerkezetek

A hőszigetelő üvegszerkezetek magas minőséggel kifejlesztett új generációja számos lehetőséget kínál önnek, mint építtetőnek. Sokoldalú termékcsaládunk az optimális megoldás alkalmazását teszi lehetővé, az üveg típusa és az épület tájolása szerint.

 • Jelentősen csökkentheti fűtési költségét
 • Megakadályozhatja a helyiségek napsugárzás miatt történő túlzott felmelegedését
 • Ezzel együtt hozzájárulhat a CO2-kibocsátás által okozott környezeti terhek csökkentéséhez
 • Az ablak környezetében is kellemes klímát teremthet
 • A zajterhelést a falak felületére redukálhatja
 • Hatékonyan védheti házát a betörés ellen

Nem elég az, hogy az ablakok üvegszerkezetei magukban megfelelő paraméterűek legyenek, az is fontos, hogy milyen a falfelülethez viszonyított arányuk, milyen a tájolásuk, illetve a beárnyékolásuk.

Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai

(pár fogalom, amivel jó, ha tisztában vagyunk)

Hőátbocsátás:

A hőátbocsátás hőáramlás, hővezetés, illetve sugárzás (amit „emissziónak” is neveznek) útján valósul meg. A hőáramlás a hőmérséklet különbség miatt kialakuló levegőmozgás eredménye. Például a meleg levegő felfele mozog, ezzel szemben a hideg levegő lefele. Hővezetés akkor jön létre, amikor egy tárgy energiát ad át egy másik tárgynak. Sugárzásról, vagy emisszióról olyankor beszélünk, amikor a hő (energia) egy közegben áthaladva egy tárgyba ütközik, amely azt átereszti, visszaveri vagy elnyeli.

LOW-E bevonat = Low-emissitivity = alacsony emisszió = alacsony

sugárzási veszteség

A hosszúhullám, infravörös energia (hő) visszatükrözésével csökkentik a hőveszteséget, ezáltal pedig csökkentik az U-értékek, és javítják az energia-hatékonyságot.

Ug – azaz hő átbocsátási tényező

mely egy épületszerkezet hő veszteségének a mértékegység. Ez mutatja meg, az épület 1 m²-nyi felületén a bel tér, és a kültér közti 1 Kelvin hőmérséklet különbség esetén mekkora hőmennyiség távozik. Tehát minél kisebb az Ug-érték, annál kisebb a hő veszteség. Mértékegysége: W/m²K

g – érték, azaz össz energia áteresztő képesség (szoláris nyereség)

megmutatja, hogy az üvegezés a külső oldalról érkező teljes hőenergia mennyiség mekkora részét engedi át e belső térbe. Az átengedett energiamennyiség a közvetlenül átáramló besugárzás és az üvegezés másodlagos hő leadása együttesen. Métékegysége: %. Az alacsony g-érték jelentősen csökkenti a nyári klímatizálásra fordított költségeket. Napvédő üvegezésről általában akkor beszélünk, ha a g-érték alacsonyabb, mint 50 %.

TL- látható fény áteresztés

mértékegysége: %. Értéke függ az üvegrétegek vastagságától, az alapüveg típusától és az alkalmazott bevonatok tulajdonságaitól. Legtöbb esetben érvényes az a szabály, hogy minél magasabb az érték, annál jobb, hiszen annál nagyobb mértékű a belső tér természetes fénnyel történő megvilágítása. Ugyanakkor gondot kell fordítani a „vakítás” elkerülésére. Figyelembe kell venni viszont azt is, hogy az összenergia áteresztés mértéke nem csökkenthető jelentősen anélkül, hogy a fényáteresztés is csökkenne.

S – szelektivitási index

A látható fény áteresztés (TL) és az összenergia (g) hányadosa, vagyis azon két értéké, amelyek – az Ug értéken kívül – döntően meghatározzák a belső tér komfortérzetét, ezáltal az üvegtípus kiválasztását. A magas szelektivitási érték azért kedvező, mert a jó megvilágítottság alacsony összeneregia – áteresztéssel is biztosítható, vagyis a nélkül élvezhetjük a természetes fényt, hogy magas hűtési költségekkel kellene számolnunk.

sc – árnyékolási együttható

Azt fejezi ki, hogy mennyi hőenergiát enged át az üvegezés egy egyrétegű float üveghez képest. Értéke az üveg öszenergia áteresztésének (g) és egy kb. 4 mm vastagságú float üveg összenergia – áteresztésének (kb.87%) hányadosaként számítandó, vagyis általánosan a következő képlet szerint: sc = g / 0,87.

a – energia abszorpció

Azt a hőenergia – mennyiséget mutatja meg, amelyet a szerkezet felvesz és elnyel. Mértékegysége: %. Elsősorban az anyagukban színezett üvegek alkalmazásánál fontos tényező, mivel kb. 60%-nál magasabb érték esetén az üveget edzeni szükséges.

Rw – számított léghanggátlás

Az épületszerkezetek – így az üvegszerkezetek – hangszigetelő képességének mértékét az Rw érték mutatja meg. Minden esetben súlyozott átlagértéket jelent, hogy az egyes épületszerkezetek hanggátlása egyszerűen összehasonlítható legyen. Mértékegysége dB, értéke minél magasabb, annál jobb a szerkezet léghanggátlása. A hangszigetelés számított mértéke figyelembe veszi az emberi fül frekvenciamagassággal összefüggő hangerő érzékenységét, emiatt az átlagérték c és ctr értékekkel korrigáljuk. 

Hővédelem a téli időszakban: Low-E bevonatok

Az üvegfelületek aránya az épületeken épületfizikai szempontból nem elhanyagolható, ezért az üvegezés általi hővédelem az idők során alapvető szemponttá vált.

Az üveggyártásban az elsősorban hővédelmet szolgáló, alacsony sugárzási veszteséggel rendelkező bevonatokat nevezik Low-E típusú bevonatoknak, amely megnevezés az alacsony emissziós értékre utal.

A Low-E bevonatok nemesfém alapúak, speciális fém-oxid rétegként kerülnek felvitelre a gyártás során. A szigetelőüveg szerkezetben valamely üveg légrés felőli felületén, azaz a 2. vagy 3. pozícióban alkalmazandók.

Alacsony emissziós bevonattal rendelkező üvegek alkalmazásával és megfelelő szélességű távtartó alkalmazásával a szigetelőüveg 

4 float – 16 – 4 Low-E rétegfelépítés, Ug = 1,0 W/m2K

(argongáz töltés, melegperem alkalmazása esetén)

demeny-uveg-4

A hőátbocsátási tényező értéke tovább javítható három üvegrétegből álló szigetelőüveggel, argongáz töltéssel. Ehhez szükséges, hogy két Low-E típusú bevonat, vagy egy Low-e típusú és egy multifunkciós üveg kerüljön 2. és 5. felületre.

4 Low-E – 12 – 4 float – 12 – 4 Low-E rétegrend, Ug = 0,7 W/m2K

4 Low-E – 16 – 4 float – 16 – 4 Low-E rétegrend, Ug = 0,6 W/m2K

(argongáz töltés, melegperem alkalmazása esetén)

demeny-uveg-3

MELEG-PEREM TÁVTARTÓ

Termékeinkben, ez az alap rendszer

Az üveg hőátbocsátási tényezőjét nem, a nyílászáróét viszont csökkenti, az un. meleg peremes technológia alkalmazása. Ennek lényege, hogy a gyenge hőszigetelő képességű alumínium helyett műanyag vagy más, alacsony hővezető képességű távtartó kerül a szigetelőüvegbe, pld Swisspacer típusú műanyag távtartó.

Az Uw érték lehetséges csökkentésének mértéke függ a nyílászáró méretétől, alakjától, a keret és az üvegezés arányától.

Egyes esetekben a meleg perem akár 0,2 W/m2K-nel is javíthatja hőszigetelő képességet.

demeny-uveg-2

A hőszigetelő képesség javításán kívül a meleg perem alkalmazásával csökkenthetjük a belső oldali perem menti páralecsapódást.

demeny-uveg-1

Napvédelem a nyári időszakban: napvédő és multifunkciós üvegek

Míg a fokozott hővédelem mára a szigetelő üvegek alapkövetelményévé vált, a napvédelem nem nevezhető általános igénynek, pedig a homlokzati üvegfelületek megnövekedett aránya idokolttá teszi a belső tér védelmét a túlzott felmelegedéssel szemben.

A nyári napvédő üvegezés célja, hogy a külső oldalról érkező hőenergia mennyiség egy részét kívül tartsa, ezáltal növelve a belső térben tartózkodók komfortérzetét, és csökkentse a hűtési költségeket.

Napvédő üvegről akkor beszélünk, ha annak összenergia-áteresztése (g) nem éri el az 50 %-ot. Minél alacsonyabb egy napvédő üveg g értéke, természetesen annál alacsonyabb a látható fény áteresztő-képessége (TL) is. A napvédő ill. multifunkciós üvegeknek csak egyes típusai hozzáférhetőek 4 mm vastagságban, többségüknél 6 mm a legvékonyabb gyártott kivitel.

demeny-uveg

A túlzott felmelegedés elleni védelmet különböző üvegtípusok szolgálják:

Anyagában szinezett üvegek

napvédő funkcióval bírnak, a hővédelmet a szigetelőüveg másik üvegrétegével kell biztosítani, vagyis ezen típusok Low-E típusu bevonatos ellenüveggel építendők össze.

Keménybevonatos napvédő üvegek

napvédő funkciójú, pirolitikus bevonattal ellátott üvegek, amelyek hővédelmet önmagukban nem biztosítanak, vagyis szigetelőüveg szerkezetben Low-E üvegréteg alkalmazása szükséges.

Lágybevonatos napvédő üvegek

magnetron eljárással bevonatolt, többségükben multifunkciós bevonattal ellátott üvegek, amelyek a napvédelmen kívül hővédelmet is biztosítanak, további Low-E bevonatos üvegréteg nélkül. A bevonat mindig a külső üveg légrés felőli oldalán, azaz 2. pozicióban kell legyen. A lágybevonatos napvédő üvegek többsége hozzáférhető ragasztott biztonsági üveg (VSG) kivitelben is.

Zajvédelem: hanggátló üvegek

Az üvegszerkezet léghanggátlása különösen fontos szempont lehet nagyforgalmú környezetben épült házak esetében.

Az üvegezés fokozott védelmet tud nyújtani a környező zajok ellen, ha felépítésével fokozzuk léghangátló képességét.

Ennek eszközei a következőek:

Vastagabb üvegréteg

a megnövelt rétegvastagság hatékonyabban csillapítja a rezgéseket.

Aszimmetrikus szerkezetfelépítés

eltérő vastagságú üvegrétegek alkalmazásával a hanggátlás fokozható-minél nagyobb a különbség az egyes üvegrétegek vastagsága között, annál nagyobb mértékben. Ugyanakkor statikai szempontból nem javasolt túl nagy különbséget kialakítani.

Vastagabb légrés

a légrés szerepe a külső üveg rezgéseinek csillapítása, mielőtt a rezgés hullámai elérnék a belső üvegtáblát. Növelésekor figyelembe kell venni, hogy bizonyos vastagság felett romlik a szerkezet hőszigetelő képessége.

Speciális hanggátló fóliával ragasztott üvegek

az üvegek hanggátlásának javítására a gyártók különleges zajcsillapító képességű, tartósan elasztikus fóliákat pld.: Si; SC; SLA; fejlesztettek ki, amelyeket a ragasztott biztonsági üvegek (VSG) gyártása során a két üvegréteg közé helyeznek el. A jelenleg használt akusztikus fóliákkal kétrétegű üvegezés esetén a szigetelőüveg hanggátlása kb. 54 dB-ig fokozható.

Szigetelőüvegek hanggátlása VSG üvegréteg nélkül

Rw [dB] c

ctr

üveg (mm)

légrés (mm)

üveg (mm)

össz vast.

35 -1

-5

6

14 Ar

4

24

36 -2

-5

6

16 Ar

4

26

36 -2

-5

6

18 Ar

4

28

37 -3

-7

8

20 Ar

4

32

37 -2

-5

8

16 Ar

6

30

37 -2

-6

8

16 Ar

4

28

37 -1

-5

6

20 Ar

4

30

38 -2

-5

8

20 Ar

6

34

39 -1

-4

10

16 Ar

6

32

40 -1

-5

10

20 Ar

6

36

40 -2

-5

12

16 Ar

8

36

Szigetelőüvegek hanggátlása VSG üvegréteggel

Rw [dB] c

ctr

üveg (mm)

légrés (mm)

üveg (mm)

össz vast.

36 -3

-5

4

12 Ar

44.2VSG

25

38 -3

-7

4

16 Ar

44.2VSG

29

39 -3

-8

8

20 Ar

44.2VSG

37

39 -2

-6

44.2VSG

16 Ar

44.2VSG

34

40 -2

-6

6

16 Ar

44.2VSG

31

40 -1

-5

6

16 Ar

55.2VSG

33

41 -2

-4

8

16 Ar

66.2VSG

37

41 -2

-6

6

20 Ar

44.2VSG

35

Szigetelőüvegek hanggátlása Si hanggátló fóliás üvegréteggel

Rw [dB] c

ctr

üveg (mm)

légrés (mm)

üveg (mm)

össz vast.

37 -1

-4

4

16 Ar

33.1VSG-Si

27

39 -2

-7

4

16 Ar

44.1VSG-Si

29

40 -2

-6

6

16 Ar

33.1VSG-Si

29

41 -1

-4

44.1VSG-Si

12 Ar

33.1VSG-Si

28

42 -2

-6

6

16 Ar

44.1VSG-Si

31

43 -3

-7

8

16 Ar

44.1VSG-Si

33

43 -2

-7

6

20 Ar

44.1VSG-Si

35

44 -2

-7

44.1VSG-Si

16 Ar

44.1VSG-Si

34

44 -2

-8

6

24 Ar

44.1VSG-Si

39

45 -2

-7

8

24 Ar

44.1VSG-Si

41

45 -2

-6

10

16 Ar

66.2VSG-Si

39

46 -2

-7

6

24 Ar

66.1VSG-Si

42

46 -2

-6

55.1VSG-Si

16 Ar

44.1VSG-Si

35

47 -2

-6

10

24 Ar

44.1VSG-Si

42

47 -3

-8

66.2VSG-Si

16 Ar

44.2VSG-Si

38

48 -2

-8

66.2VSG-Si

20 Ar

44.2VSG-Si

42

50 -2

-6

66.2VSG-Si

24 Ar

44.2VSG-Si

46

51 -1

-6

68.1VSG-Si

24 Ar

44.1VSG-Si

47

52 -2

-6

86.2VSG-Si

24 Ar

46.2VSG-Si

50

Rw (C;Ctr)

ahol az Rw a súlyozott hanggátlási mutató, amely tekintetbe veszi az emberi fül érzékenységét a különböző frekvenciákon, és alkalmas az alternatív termékek hangszigetelésének az összehasonlítására.

A c a rózsa zajhoz  rendelt korrekciós tényező,  amely a magasabb frekvenciákat veszi figyelembe, és az alábbi egyenlettel határozható meg:

(Rw + C) = RA

A ctr a közlekedési zajhoz rendelt korrekciós tényező, amely  az alacsonyabb frekvenciákat veszi figyelembe, és az alábbi egyenlettel határozható meg:

(Rw + Ctr) = RA,tr

Néhány szám

 • Suttogás : 20 dB
 • Beszéd : 50 dB
 • Hangos utcai zaj : 70 dB
 • Repülőgép : 120 dB
 • Fájdalomküszöb : 130 dB

Az emberi fül megközelítőleg 10 dB zajnövekedést hall az előző zaj duplájának.

Személy és vagyonvédelem:biztonsági üvegszerkezetek  

A biztonsági üvegezés két fő funkciója a személy- és tárgybiztonság. Személyvédelemnél az elsődleges cél s komolyabb sérülések megakadályozása, egy esetleges üvegtörés esetén is. Tárgyak, berendezések védelménél a cél, hogy a védett elem ne legyen hozzáférhető.

Edzett biztonsági üveg (ESG)

Az edzett üveg gyártása során a float üveget magas hőmérsékletre hevítik, majd hirtelen lehűtik. Ennek következtében az ESG a float üveghez képest többszörös szilárdsági értékkel bír és törés esetén sok apró tompa darabra esik, emelyek legfeljebb hámsérülést okozhatnak. Mivel az ESG-t az edzési eljárás során hirtelen hűtik le, szerkezetében olyan belső feszültségek vannak, amelyek miatt utólagosan nem megmunkálható.

Ragasztott biztonsági üveg (VSG)

A ragasztott biztonsági (VSG) üvegek esetében a gyártás-technológia a következő: A két üvegréteg közé elhelyezzük a PVB (poli-vinil-butirol) fóliát, s az összeillesztett szendvicsszerkezetet hengerek között, nyomás és hőhatás mellett átengedjük.

Az így előkötött üveg-szendvicset autoklávba helyezzük, majd magas nyomáson és hőmérsékleten több óráig kezeljük.

Ezzel a módszerrel egy buborékmentes, víztiszta, UV-álló, ragasztott üveget nyerünk.

A ragasztás során az üveg és a fólia között egy nagyon erős felületi kötés jön létre.

A ragasztott biztonsági üveg a passzív biztonság területén a szilánk megkötésben jelentkezik, az aktív biztonság területén az üveg rideg törését lassítja, és a fólia elasztikusan deformálódik, ezáltal pl. az ütközőenergia deformáló energiává alakul.

A PVB fólia rétegek jellemző adatai: szakítónyúlás 300%, szakítószilárdság 20 N/mm2.

Alapvetően a VSG üvegeket, mint szilánkmegkötő biztonsági üveget fejlesztették ki a sérülési rizikó csökkentésére, tehát úgy tekinthetjük, mint passzív biztonsági üveget.

Viszont az üveg-fólia kombinációja, valamint a rétegek száma lehetővé teszi, hogy a VSG üveg aktív biztonságot adjon.

“A” kategóriás üvegek
(MABISZ 2032-10/2002)

Az “A” kategóriás üvegnek védeni kell dobott tárgyak (kövek, üvegflaskák) ellen. Vizsgálati módszer: egy golyóejtési vizsgálat: 4 kp-os acélgolyót (O100 mm) különböző magasságokból leejtve 3-szor az üvegre, három helyre, az üveg nem szakadhat át.

Az új EN szerint 5 ellenállási osztály van az “A” kategóriában.

“B” kategóriás üvegek
(MABISZ 2058-10/2002)

Ezek az üvegszerkezetek alkalmasak a személyek erőszakos behatolása vagy kitörése elleni védelemre. A vizsgálat egy 2 kp-os fejszével szimulálja a támadást, ennek segítségével kell egy 40×40 mm nyílást vágni az üvegbe. A fenti nyílás előállításához szükséges fejszeütéseket számláljuk és ez képez bázist az ellenállási osztály besorolásához az új EN szerint.

A biztonsági kategóriák megnevezése az új EU szabvány szerint

Jelleg

Biztonsági fokozat

Régi Jelölés

Átdobásgátló üvegezés

P1A

A0

P2A

A1

P3A

A2

P4A

A3

P5A

Áttörésgátló üvegezés

P6B

B1

P7B

B2

P8B

B3

PÁRALECSAPÓDÁS

(a tévhitek miatt)

A belső oldali felületen történő páralecsapódás esetében a jelenség oka, hogy a szigetelőüveg belső felületének hőmérséklete – a más épületszerkezetekhez viszonyítva gyengébb hőszigetelő képessége miatt – alacsonyabb, és az üvegfelület és a belső tér közötti hőátadás eredményeképpen a belső üveg előtti síkban alacsonyabb a belső hőmérséklet.

Alacsonyabb hőmérsékleten a levegő kisebb páramennyiséget tud felvenni.

Felvevőképességét a belső tér levegőjének páratartalma meghaladhatja, és ebben az esetben a leghidegebb felületen, az üvegen csapódik ki az abszolút páramennyiség – azaz amennyit a levegő az adott hőmérsékleten felvenni képes – feletti páratömeg.

A kondenzáció függ a belső tér páratartalmától, ugyanakkor az üveg felületi hőmérsékletétől is, amit az üveg hőátbocsátási tényezője és a külső hőmérséklet együttesen befolyásol.

A páralecsapódási hőmérséklet a levegő hőmérsékletét és az ahhoz tartozó relatív páratartalmat jelenti: azt a hőmérsékletet és relatív páratartalmat, amelynek elérése esetén, az üveg felületén a pára lecsapódik.

A külső oldali páralecsapódás olyan esetbe jellemző, amikor a külső üveg felületi hőmérséklete sokkal alacsonyabb a külső léghőmérsékletnél. A jelenség függ a belső hőmérséklettől, a szigetelő üveg hőátbocsátási képességétől és befolyásolja az üveg felületét érő közvetlen napsugárzás is, amely felmelegítheti azt.

Gyakorlatilag az üveg jó hőszigetelésének egyik ismertető jegye.

info@demeny-fa.hu | demenyfa@gmail.com | +36 20 360 1081 | +36 20 910 7042
Button Text
To top button